Київ
0 800 303 111

Правила програми лояльності мережі аптек

ВСТУП

1.1. Ці Правила визначають порядок роботи з програмою лояльності мережі аптек «Подорожник».

1.2. Основними цілями програми є:

посилення мотивації постійних покупців на придбання товарів, представлених в мережі аптек «Подорожник», підвищення прихильності до мережі аптек «Подорожник»;

стимулювання продажів та частоти відвідувань аптек мережі, з метою стимулювання додаткового візиту в аптеки та здійснення покупки.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Програма лояльності «Подорожник» (далі - «Програма») є збіркою Правил, що надаються кожному Учаснику Програми шляхом розміщення на сайті (надалі за текстом - сайт Програми) та у куточках споживачів кожної аптеки мережі, приймаючи які фізична особа стає учасником Програми.

2.2. Організатор Програми: відповідна юридична особа мережі аптек «Подорожник» (Далі – мережа аптек «Подорожник» або Організатор).

2.3. Період проведення: з 23.12.2020 по 31.12.2025 включно. Організатор залишає за собою право змінювати строки закінчення Програми на власний розсуд.

2.4. «Анкета» - реєстраційна форма документа, що заповнюється Клієнтом з метою участі у Програмі та отримання Картки, заповнення якої є безумовною згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Організатором будь-яких даних Учасника Програми, що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

Реєстраційна форма надається в електронному чи друкованому форматі, при заповненні якої фізична особа дає свою беззаперечну згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також згоду на використання її персональних даних та іншої інформації, що може бути надана та використана в рамках Програми. Анкету можна заповнити у будь-який спосіб:

 а) анкету на екрані монітору заповнює фармацевт від імені особи, що бажає взяти участь в Бонусній програмі, згідно поданих нею даних. Після внесення даних, на телефон клієнта приходить СМС с кодом активації та текстом, що особа, яка реєструється, бажає взяти участь в Бонусній програмі та надає згоду на обробку і зберігання персональних даних, та отримання комунікацій від Організатора в рамках  Бонусної програмі;

б) анкету можна заповнити безпосередньо в особистому кабінеті на сайті або в чат-боті.

Активація Картки означає, що Учасник Бонусної програми заповнив Анкету відповідно до цих Правил, його дані зареєстровані, достовірні та надана беззаперечна згода на збір та обробку персональних даних та отримання рекламних комунікацій. Активація Картки також означає, що Учасник Бонусної програми надає беззаперечну згоду на отримання опитувальних анкет щодо участі  в Бонусній програмі.

2.5. Картка «Подорожник» (далі - «Картка») – пластикова або віртуальна картка з унікальним в межах Програми номером (номером телефону), що дає можливість Учасникам Програми користуватися всіма перевагами Програми лояльності «Подорожник».

2.6. «Клієнт» - фізична особа, яка купує або має намір придбати товари в Мережі.

2.7. «Учасник Програми»/«Учасник» - фізична особа, на ім`я якої зареєстрована Картка в торговій системі Програми Організатора, досягла 18-річного віку, яка є споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», та яка надала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому або електронному вигляді та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми.

2.8. Місце проведення Програми – усі аптеки, що здійснюють діяльність під торговою маркою «Подорожник» на території України ( надалі за текстом – Місце проведення/ Мережа).

2.9. Аптека – аптека, в якій Учасник Бонусної програми має можливість використовувати переваги передбачені Бонусною програмою.

2.10. «Сайт Бонусної програми» – інтернет-сайт за адресою www.podorozhnyk.ua за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Бонусної програми та надаються додаткові сервіси в рамках Бонусної програми.

2.11. «Аптечна довідка» – телефонний номер 0 800 303 111. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України оплачуються згідно тарифів оператора зв’язку. З питань отримання картки «Бонусної програми лояльності мережі аптек Подорожник» звертатися на «Аптечну довідку» за телефоном 0 800 303 111. З метою покращення надання послуг дзвінки на «Аптечну довідку» можуть бути записані.

2.12. «Інформаційний центр Бонусної програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників Бонусної програми, а саме: сайт Бонусної програми та телефон «Аптечної довідки».

2.13. «Бонусний рахунок» – сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про транзакції та баланс Учасника Програми.

2.14. «Спеціальні пропозиції» – спеціальні акції Програми, виконуючи умови яких Учасник програми має можливість отримати Винагороду.

2.15. «Винагорода» - означає отримання Учасником програми додаткових бонусів або знижок, відповідно до умов, заохочення, економії та

або інші рекламні заходи, зазначені у Спеціальній пропозиції, та не є грошовим заохоченням.

2.16. «Персональні пропозиції» - персональні акції, засновані на історії покупок і доступні тільки для Учасників Бонусної програми.

2.17. «Екстра бонуси» - додаткові бонуси в рамках Бонусної програми, доступні тільки для її учасників.

2.18. «Особистий кабінет»- у разі реєстрації клієнта на сайті, в боті або безпосередньо в аптеці, створюється особистий кабінет, який відображає історію покупок клієнта, а також стан бонусного рахунку.

 

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

3.1. Клієнт, який бажає стати Учасником Програми, зобов'язаний заповнити всі обов’язкові поля Анкети, вказавши правильно та розбірливо свої точні та актуальні дані в Анкеті.

3.2. Анкета вважається валідною лише у разі, якщо вона повністю та розбірливо заповнена (заповнені всі поля, які зазначені як обов’язкові) за умови надання згод на участь в програмі, обробку та зберігання даних Учасника.

3.3. Заповнивши Анкету та надавши відповідні згоди, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами й зобов’язується їх виконувати. Клієнт стає Учасником Програми в день, реєстрації.

3.4. Картка (віртуальна або пластикова) надається Учаснику Програми безкоштовно, якщо клієнт виявив бажання їй отримати.

3.5. Картка залишається власністю Організатора Програми.

3.6. Один Учасник Програми може оформити на себе тільки одну Картку.

3.7. Організатор має право тимчасово відмовити Клієнтові в участі у Програмі, у разі відсутності технічної або іншої можливості в прийняті Анкети/видачі Картки на момент звернення Клієнта.

3.8. Термін дії Картки відповідає терміну дії Програми, у відповідності до умов цих Правил.

 

ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ

4.1. Картка служить інструментом отримання інформації щодо поведінки і уподобань покупців та дає Учаснику Програми право на отримання привілеїв, які надаються в рамках Програми.

4.2. Учасник Програми може отримувати Спеціальні пропозиції, з моменту активації Картки протягом усього терміну її дії. Організатор може періодично інформувати Учасника Бонусної програми про сервіси які надає Бонусна програма, проте не несе відповідальності за неотримання такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

4.3. Картка активується при реєстрації або на касі в будь-якій аптеці Мережі.

4.4. Учасник Програми зобов'язується регулярно перевіряти вміст сайту Програми на предмет змін Програми і не має права посилатися на невідомість таких змін, якщо вони були опубліковані на вказаному сайті.

4.5. Клієнт і (або) Учасник Програми не має права на грошову компенсацію, різниці в ціні між звичайною ціною та спеціальної ціною, доступною тільки для Учасників.

4.6. Учасник Програми може використовувати переваги, які надає Картка, тільки відповідно до порядку, встановленому Організатором. Список чинних переваг  для власників карт і діючих партнерів мережі аптек «Подорожник» опублікований на сайті Програми, а також в спеціалізованому виданні «Організатора».

4.7. У разі якщо Учасник Програми з якоїсь причини втратив (зіпсував/пошкодив/тощо) Картку, він повідомляє про це Організатора шляхом надсилання в письмовій формі листа за юридичною адресою, по електронній пошті [email protected], за телефоном аптечної довідки мережі аптек «Подорожник»- 0 800 303 111, або звернувшись до будь-якої аптекі Мережі. Учасник може отримати нову віртуальну Картку за номером телефону, шляхом заповнення Анкети. В такому випадку діючою залишається лише остання з отриманих Учасником Програми Карток. В цьому випадку мережа аптек «Подорожник» безкоштовно надає Учаснику Програми нову Картку або приєднує її до існуючого профілю Учасника Програми в електронній системі / базі даних Організатора протягом 2 (двох) тижнів із дня отримання Анкети, якщо дані про Учасника Програми картки містяться в електронній системі / базі даних Організатора.

4.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають у результаті дій третіх осіб. Відповідальність за збереження Картки та за її несанкціоноване використання сторонніми особами самостійно несе Учасник Бонусної програми, який має відповідну Картку. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки.

4.9. У випадках, що не залежать від волі і (або) дій Організатора, перш за все, в разі технічної несправності в будь-яких інформаційних і (або) інших технічних системах, (Далі - «Система») Учаснику Програми можуть бути тимчасово не надані привілеї, що надаються в рамках Програми.

4.10. Картка припиняє свою дію автоматично в разі, якщо вона не використовується більше 3 (трьох) років з моменту її отримання. Організатор не повинен в цьому випадку інформувати Учасника Програми про припинення її дії.

4.11. Учасниками Бонусної програми не можуть бути працівники мережі аптек "Подорожник".

4.12. Організатор має право зупинити Бонусну програму, скасувати (закрити) чи змінити умови Бонусної програми без будь-яких наслідків для себе. У випадку закриття Бонусної програми розмір бонусів, отриманих Учасником Бонусної програми, припиняють дію протягом 1 дня після повідомлення про закриття Бонусної програми.

4.13. Організатор має право відмовити у видачі Картки, вилучити чи припинити їх дію за таких обставин:

а) Порушення умови цих Правил та/або інші угоди між Учасником і Організатором;

б) Використання чи спроби використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам Бонусної програми;

в) Виявлення Організатором випадку зловживання з боку Учасника Бонусної програми, в тому числі вчинення ним недобросовісних дій із Карткою та Балансом бонусних Балів. Випадки зловживання визначаються за рішенням Організатора самостійно. Випадком зловживання є, зокрема, накопичення бонусних  Балів за допомогою чеків інших Покупців;

г) Якщо Учасник Бонусної програми надав неповну чи недостовірну інформацію, яка необхідна для участі в Бонусній програмі. Рішення в такому разі приймається Організатором самостійно. У разі блокування Картки з цих причин, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані бонусні Бали анулюються.

4.14. Кожен Учасник Бонусної програми може зареєструвати на своє ім'я лише одну картку, якщо вона не зареєстрована на іншого Учасника Бонусної програми.

4.15. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна картка.

 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У РАМКАХ ПРОГРАМИ

5.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Організатор обробляє персональні дані Учасника Програми, зазначені в Анкеті про її оформленні, і дані про його Бонусний рахунок, на підставі свідомого, вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення - згоди на обробку персональних даних (а саме: номер телефону, прізвище, ім’я, дата народження, стать, а також інформацію про здійсненні за допомогою Картки покупки), згідно мети їх обробки, протягом усього періоду участі в Програмі (періоду дії Картки), і протягом всього періоду дії згоди Учасника Програми з обробкою його персональних даних.

5.2. Метою обробки персональних даних, що надаються в Анкеті, є забезпечення Учасника Програми можливості участі в Програмі. Можливість участі в Програмі передбачає надання інформації (Реклами), в тому числі про товари і / або послуги, про акції, про Персональні та або Спеціальні пропозиції, які потенційно можуть надавати інтерес для Учасника Програми, а також аналіз статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень, необхідних для того, щоб участь в Програмі відповідала інтересам Клієнтів, та інші, аналогічні переліченим вище, цілі.

Крім того, Учасник Програми також надає свою згоду Організатору отримувати у оператора електронних комунікаційних послуг, що надає Учаснику Програми послуги мобільного зв’язку та оброблює дані, що пов'язані з наданням таких послуг, інформацію про телекомунікаційні послуги та місцезнаходження Замовника, необхідні для отримання персональних рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора (комерційних партнерів). Одночасно, Учасник Програми надає згоду відповідному оператору електронних комунікаційних послуг на обробку та передачу Організатору інформації про електронні комунікаційні послуги та місцезнаходження Учасника Програми.

5.3. Новини і торгові пропозиції направляються Учасникам Програми через наступні канали: за допомогою телефонних дзвінків, відправлення SMS- повідомлень, повідомлень через месенджери або push повідомлення, а також через бот. Дослідження ринку проводиться через наступні канали: через месенджери, за допомогою телефонних дзвінків, використання ресурсів для проведення опитувань. Заповнюючи Анкету, Клієнт підтверджує свою згоду на отримання даних повідомлень, в тому числі, відповідно до Закону України «Про рекламу». У разі якщо Учасник Програми не бажає, щоб мережа аптек «Подорожник» обробляла його персональні дані та (або) не бажає отримувати відповідні повідомлення, він має право відмовитися від отримання вищевказаної інформації по всіх каналах зв'язку або по окремих каналах зв'язку на його розсуд, звернувшись у відповідності з п.4.7. цих Правил. Для оформлення відкликання згоди на отримання повідомлень від Організатора, з метою припинення можливої помилки в повідомленні, повинна міститися інформація ідентична інформації, зазначеної в Анкеті Учасника Програми. Також в повідомленні Учаснику Програми необхідно уточнити за яким саме каналом зв'язку (SMS, месенджер) останній бажає отримувати комунікацію від Організатора.

5.4. Згода на обробку персональних даних для мети і дій, приведених в цьому розділі, Клієнт надає на період дії відповідної Картки. Учасник Програми має право відкликати дану згоду або припинити участь в Програмі, в будь-який момент та будь-який зручний спосіб, а саме зателефонувавши за номером 0 800 303 111 або надіславши листа на [email protected].

5.5. Учасник Програми наданням згоди заявляє, що йому була надана повна інформація про способи, терміни і обсяги обробки його персональних даних; він/ вона одночасно заявляє, що надані їм/ їй персональні дані точні, актуальні і були надані добровільно. Уточнення своїх персональних даних Учасником Програми здійснюється шляхом передбаченим в п.4.7. цих Правил. До моменту такого уточнення, Організатор, під час відсутності іншої інформації від Учасника Програми, вправі виходити з точності та актуальності даних, наданих на момент заповнення Анкети.

5.6. Персональні дані Учасника Програми підлягають негайному знищенню, а їх обробка припинена, після настання одного або декількох зазначених подій: (1) досягнення мети обробки персональних даних, (2) задоволення відповідної вимоги Учасника Програми у випадку порушення порядку обробки персональних даних з боку Організатора, (3) отримання Організатором відкликання згоди на обробку персональних даних та припинення участі в програмі, (4) настання інших відповідних обставин, прямо передбачених діючим законодавством.

5.7. Учасник Бонусної програми має право заблокувати свою картку. Для чого учаснику Бонусної програми необхідно звернутися за телефоном «Аптечної довідки», повідомити персональні данні та причину блокування картки. Картка учасника буде заблокована протягом 2 днів.

5.8. Персональні дані Учасників Програми передаються третім особам*, чий перелік повних найменувань і розміщений на сайті Програми і становить невід'ємну частину цього Положення. Факт підписання Анкети ( фізичний чи електронний) підтверджує, що Учасник Програми ознайомився з даним переліком, а також підтверджує, що ознайомився з вмістом даного посилання і зобов'язується з розумною періодичністю перевіряти її.

Під особами, яким передаються персональні дані Учасника Програми, розуміються розробники програмного забезпечення Програми: «SPARTA LOYALTY».

 

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БОНУСНИХ БАЛІВ В РАМКАХ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ АПТЕК «ПОДОРОЖНИК»

6.1. Бонусні бали нараховуються відразу, на суму покупки під час придбання товару з використанням активованої Картки. Для нарахування бонусних балів потрібно пред’явити Картку в аптеці або озвучити номер телефону, на який вона зареєстрована, до здійснення фактичного розрахунку.

6.2. Нарахування бонусних балів відбувається в наступному порядку:

6.2.1. За кожну 1 гривню сплачену в будь-якій з аптек мережі «Подорожник» та\або за замовлення на сайті, в додатку, Viber та Telegram bot  Подорожник, в межах дії території Бонусної програми лояльності, Учасник отримує на особистий Рахунок 0,01 бонусних бали.

6.2.2. У період за три дні «до» і три «дні» після зазначеної дати народження при реєстрації Учасник отримує 0,07  бонусних бали, як додаткові екстра бонуси до дня народження, за кожну 1 гривню сплачену в мережі аптек «Подорожник», за замовлення на сайті, в додатку, Viber та Telegram bot  Подорожник при здійсненні 1 покупки протягом вказаного періоду часу.

6.3. Бонусні бали не нараховуються при купівлі акційних товарів, товарів за програмами "Доступні ліки", "Якість доступна кожному", товарів за соціальними проектами. На вартість товару, розрахунок за який Учасник проводить бонусами, нарахування бонусних балів не відбувається.

6.4. Списання бонусних балів можливе виключно на наступний день після їх нарахування. Списання бонусних балів відбувається в наступний спосіб: 1 Бонусний бал = 1 Гривня. При придбанні Учасником Бонусної програми кількох товарів списання бонусних балів відображається в чеку як Знижка балами.

6.5. Списання бонусних балів при купівлі товару може бути повне або часткове, на розсуд Учасника Бонусної програми. Списання бонусних балів можливе не раніше наступної доби після їх нарахування. За наявності згоди Учасника Бонусної програми лояльності при готівковому розрахунку решта може конвертуватись в бонусні бали  і додаватись до бонусного рахунку учасника. При цьому зарахуванню підлягає сума решти, що не перевищує 10,00 грн.

6.6. Списання бонусних балів можливе до здійснення фактичного розрахунку на касі за умови пред’явлення Картки лояльності, а за її відсутності та при списанні бонусними балами суми, що дорівнює 10 гривень і більше, - за умови проведення верифікації шляхом надання коду зі дзвінка Flashcall по номеру телефону, на який вона зареєстрована.

6.7. Строк дії бонусних балів становить 365 днів з дати їх зарахування (на момент здійснення покупки) на Рахунок Учасника.  Після закінчення строку дії бонусні бали анулюються.

6.8. Бонусні бали не є платіжним засобом, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню після списання (використання чи анулювання).

6.9. Нарахування та списання бонусних балів можливе в усіх аптеках мережі «Подорожник» що визначені п. 6.2.,6.4 та 6.5. даних правил.

6.10. У випадках, передбачених законодавством, Учасник Бонусної програми має право повернути товар, придбаний з використанням бонусних балів, окрім товарів визначених Наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»

6.11. При здійсненні покупки Учасник Бонусної програми перевіряє правильність списання бонусів. Перевірка правильності нарахування та списання можлива безпосередньо в аптеці при отриманні чека, а також в особистому кабінеті. Для вирішення спірних питань Учасник Бонусної програми повинен звернутись до Організатора (його представника) та пред’явити чек. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення учасника протягом 30 днів.

6.12. Сума знижки, що складається з кількості списаних бонусних балів відображається на фіскальному чеку після здійснення покупки Учасником.

6.13. Картку із наявними бонусними балами не можна передавати, продавати чи в будь-який спосіб відчужувати.

6.14. Використання бонусних балів неможливе у разі, якщо анкетні дані не заповнені належним чином: заповнені нерозбірливо або заповнені не всі обов’язкові до заповнення поля.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник Програми має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, заповнивши відповідну заяву у будь-якої аптеці Мережі, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі на юридичну адресу організатора програми, по електронній пошті [email protected] і (або) за телефоном аптечної довідки мережі аптек «Подорожник»- 0 800 303 111. Після того, як Організатор отримав таке повідомлення, участь Учасника в Програмі припиняється, Бонусний рахунок та Картка блокуються, бонусы анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

7.2. Мережа аптек «Подорожник» має право в будь-який момент змінити ці Правила в односторонньому порядку без особистого інформування Учасників про таку зміну. Будь-яка зміна Правил набирає чинності із дня публікації нових / змінених Правил на сайті мережі аптек «Подорожник» https://podorozhnyk.ua

7.3. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення його про це шляхом блокування картки у разі якщо:

- Учасник порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником та Організатором;

- Учасник надає недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

- У діях Учасника було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства щодо участі в Програмі (факти шахрайства/недобросовісних дій/зловживань із Карткою визначаються одноосібно Організатором та оскарженню не підлягають);

- Учасник відкликав згоду на обробку персональних даних.

Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають, чи можуть виникнути в результаті таких дій.

7.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається мережею аптек ««Подорожник» відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха , пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до мережі Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю Організатора обставини.

7.5. Претензії Учасників Бонусної програми, що пов’язані з нею, в тому числі з питань нарахування бонусів розглядаються та вирішуються Організатором.

 

ВСТУП ПРАВИЛ В СИЛУ

8.1. Ці Правила набирають чинності в день його публікації на сайті  https://podorozhnyk.ua та поширюється на всі картки Програми лояльності отримані до 23.12.2020 (вставити відповідну дату залежно від юр.особи)

 

ІНШІ УМОВИ

 9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.2. Беручи участь у Бонусній програмі, Учасник Бонусної програми тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

 9.3. Претензії Учасників Бонусної програми, що пов’язані з нею, в тому числі з питань нарахування бонусів розглядаються та вирішуються Організатором.

9.4. В Учасника Бонусної програми може бути лише одна Картка.